Bilgisayarda Bit Nedir?

bit-pcBit kelimesi Binary Digit kelimelerinden oluşur. İngilizcede ikili rakam-sayı anlamına gelir. Günümüzde sıkça duyduğumuz Digital kelimesi de buradan gelir ve sayısal anlamını taşır.

Bit, aslında çok basit olmasına rağmen, anlatılması zor bir kavramdır. Ama biz yine de basitçe anlatmaya çalışacağız.

Şimdi gelelim, Nedir Bu, Bilgisayarda Bit Kavramı?

Bilgisayarın da biz insanlar gibi anladığı ve anlattığı bir dili var. Ama bu dil sıfır ve bir rakamlarından oluşuyor.

Bizim dilimiz 29 harften oluşurken, bilgisayar dili ise sadece iki rakamdan oluşuyor.

Biz 29 harften oluşan alfabemiz ile birbirimizle zor anlaşırken, bilgisayar nasıl oluyor da iki rakamdan oluşan bir dil ile, bu kadar işin üstesinden geliyor? diye sorabilirsiniz. Haklısınız. Bunu nasıl yaptığını hep beraber öğreneceğiz.

Bilgisayarın kullandığı dil olan 0 ve 1 rakamlarının elektriksel olarak bir karşılığı vardır. 0, sıfır voltajı, 1 ise; sıfırdan büyük bir voltajı ifade eder. Bunu şuna benzetebiliriz. Sağa veya sola dönüş yapacak bir aracın sinyal verdiğini mutlaka görmüşsünüzdür.

Araçların sinyal lambaları kısa bir süre yanar ve kısa bir süre söner. İşte lambanın yanması 1, sönmesi ise 0' dır.

Aslında bu örnekte verdiğimiz lambaların yanıp sönmesini sağlayan elektronik devreye, Flip-Flop devresi denir ve Flip-Flop devresine, bilgisayarın ilkel atası derler.

Neyse, bunlar elektronik terimler olduğu için bu konuya fazla girmeyeceğiz.

Burada sadece işin mantığını anlatmaya çalışacağız. Sonraki sayfada, örnekleyerek, bit kavramına giriş yapalım.

right-arrow

Facebookta Paylaş

Valid XHTML 1.0 Transitional