Piksel Nedir?

Piksel NedirPiksel de çok karıştırılan ve tam olarak anlaşılamayan terimlerden biridir. Bu nedenle, Piksel Nedir? sorusuna basit bir şekilde cevap vermeye çalışacağız.

Piksel Nedir? konusunda, ilk bilmemiz gereken şudur. Piksel dijital fotoğraf ile ilgili bir terimdir. Bir dijital fotoğrafın parçalanamaz en küçük birimine Piksel denir. Örneklerle açıklayacağız ama önce biraz anlatalım. Dijital resim noktacıklardan oluşur. Her bir noktacığa piksel denir. Photoshop programına aşina olanlar her hangi bir resmi % 1600 kez büyüttüklerinde o resmin küçük karelerden oluştuğunu göreceklerdir.

İşte 1 piksel, bu karelerin her biridir. Özetle; dijital bir resmi oluşturan yüzlerce veya binlerce noktacık ya da kare vardır. O resmi oluşturan bu noktacıkların ya da karelerin her birine bir piksel denir. Piksel, dijital bir resmin parçalanamaz en küçük birimidir. Aynı atom gibi. Piksellerin belirli bir boyutu yoktur. Piksel boyutu büyüdükçe resim netliği azalır. Tam tersinde ise, yani piksel boyutu küçüldükçe resim netliği artar. Biraz karışık gibi gelebilir. Ama değil. Hatta çok basit. Sonraki sayfalarda örneklerle anlattık.

Piksel NedirAma önce Piksel kavramını tam olarak anlamalıyız. Yanda gördüğünüz resim milli bayramlarımızda çok sık gördüğümüz bir görüntü. Gördüğünüz gibi hem sahada hem de tribünde bayrağımız oluşturulmuş. Bu görüntünün nasıl oluşturulduğunu hepimiz biliyoruz. Görüntüde görev alan gençlerin bir kısmı beyaz bir kısmı da kırmızı levha tutuyor. Gençler kendilerine verilen levhaları başlarının üzerine koyduklarında, bayrak görüntüsü oluşuyor.

İşte bu görüntünün oluşturulmasında görev alan her bir genç, 1 piksel'dir. Görüntünün oluşturulması için kullanılan gençlerin sayısıda toplam piksel sayısını verir. Eğer bu görüntü 100 genç ile oluşturulduysa, piksel sayısı da 100 olur.

Piksel NedirYanda gördüğümüz resimde de her bir kare 1 pikseldir. Bu resim yatay olarak 17 piksel, dikey olarak ta 13 pikselden oluşmuştur. Resmin toplam piksel sayısı 17x13=221 piksel'dir. Bu resimdeki kare kutuları, yukarıdaki resimde görev alan gençler olarak düşünelim. Ancak yukarıdaki resmin gençleri ile, yandaki resmin gençlerinin kapasiteleri farklı. Yukarıdaki resimde, gençlerin elinde tek bir levha var. Bir kısmında beyaz, bir kısmında kırmızı. Bu nedenle sadece bayrak görüntüsü oluşturabiliyorlar. Başka bir görüntü oluşturmaları mümkün değil.

Yandaki resmin gençlerinde ise, çok sayıda çeşitli renklerde levha var. Bu nedenle her türlü görüntüyü oluşturmaları mümkün.

Piksel Nedir? sorusuna örnekleme yoluyla cevap vermeye çalıştık. Özetlersek; Piksel, bir dijital bir resmi oluşturan noktacıkların her biridir. Piksel, dijital bir resmin parçalanamaz en küçük birimidir. Aynı maddeyi oluşturan atomlar gibi. Her bir piksel, birbirinden bağımsız olarak bir çok rengi gösterebilir. (Bu konu biraz teknik bilgi gerektirdiği için detaya inmedik. Siz, her bir pikseli, her renkte ışık veren küçük lambacıklar olarak düşünebilirsiniz.)

Sonraki sayfada Piksel Nedir? sorusunu daha detaylı olarak inceleyelim.

right-arrow

Facebookta Paylaş

Valid XHTML 1.0 Transitional