logo

Byte Nedir?

byte

Byte; bilgisayara verilen her bir 8 bitlik (00001111=A, örnektir) karakter verisinin, sabit disk üzerinde kapladığı, fiziksel alan birimidir.

 

Kabaca ve basitçe, arazinin yüzölçümü için m², sabit diskin yüzölçümü için de byte birimini kullanıyoruz.

 

Bit=Byte gibi yanlış bir kanı vardır.

 

Bit; herhangi bir karakterin, ikili sayı sistemine dönüştürülmüş matematiksel ifadesinin, bilgisayarın anlayacağı, elektriksel işarete çevrilmiş halidir.

 

Bilgisayar, verileri bu şekilde anlar. Siz bilgisayara direkt olarak A derseniz, bilgisayar bunu anlamaz. Çünkü onun dilinde A diye bir şey yoktur. Ama siz A karakterini önce ikili sayı sistemine çevirip, 00001100 değerini elde eder ve bu ifadeyi de elektriksel işarete çevirirseniz, bilgisayar bunu A olarak anlar.

 

Yani bilgisayarın anladığı dil 0 ve 1'dir. Ard arda sekiz adet 0 veya 1'den oluşan bu anlatım kümesine 8 bit diyoruz. Kolay anlaşılması için de 1 ve 0 rakamlarını kullanıyoruz.

 

Bit kavramı geniş bir kavram ve anlatılması zor bir kavram olduğu için, bu konuyu Bit Nedir? sayfamızda detaylı olarak anlattık. Ayrıca youtube kanalımızda da görsel olarak anlattık. Önce o sayfaları okursanız, byte kavramını çok daha kolay anlarsınız.

 

İşte Byte, 8 bitlik bu matematiksel ifadenin, elektriksel ifadeye çevrilmiş halinin, sabit disk üzerinde kapladığı fiziksel alandır.

 

Sabit diski şöyle düşünün. Sabit disk, milyarlarca hücreden oluşan disklerden ibaret. Her bir hücre iki değer alabilir. Ya 0 ya da 1

Bu hücrelerden 8 tanesi yan yana geldiğinde, bir karakter ifade ediyor. (00001111=A, örnektir) gibi. İsterseniz siz sıfırların yerine elma koyun, birlerin yerine armut. Bilgisayarın anladığı dil bu. 1 ve 0. Elma ve Armut.

 

Bilgisayar, sabit diskte bulunan milyarlarca hücreden, yan yana olan sekiz tanesine bakıyor. Bu sekiz hücreyi inceliyor. Bu sekiz hücrenin ilk dört tanesi 0, sonraki dört tanesi 1. (00001111) (Tabi aslında bu hücrelerde bizim anladığımız anlamda 1 veya 0 yazmıyor. Daha önce de belirttim. Anlatım kolaylığı açısından 1 ve 0 kullanıyoruz.)

 

Bilgisayar bu sekiz hücrelik birime A diyor. İşte biz, her bir hücresi 0 ya da 1'lerden oluşan bu konuşma diline 8 bit diyoruz. Bu 8 bitin sabit diskte fiziksel (dikkat edin fiziksel) olarak kapladığı alana da 1 byte diyoruz.

 

Eğer Byte ve Bit kavramları aynı olsaydı, sabit disklerimizin üzerinde Gbyte yazmaz, bit yazardı.

Copyright © 2013 | Site Gezgini.Com