logo

Piksel Nedir?

gül

Şimdi örneklere geçelim. Solda gördüğünüz dijital fotoğrafı inceleyelim. Bu fotoğrafın yüksekliği 4,48 cm, genişliği ise 7,06 cm'dir. Piksel olarak genişliği 200, yüksekliği ise 127'dir.

 

Bu bilgiler ışığında şu sonuçları çıkarabiliriz. Fotoğrafımız 7,06 cm x 4,48 cm = 31,6288 cm²'dir. Yine fotoğrafımız 200 x127 = 25.400 pikselden oluşmaktadır. Yani dijital fotoğrafı meydana getiren toplam 25.400 piksel (noktacık) vardır. Bu fotoğrafta cm² başına 25.400 piksel / 31,6288 cm²= 803 piksel düşüyor. Görüldüğü gibi resim oldukça net ve güzel görünüyor.

 

pikseller-1Yatay ve dikey pikselleri yandaki fotoğrafa bakarak biraz daha inceleyelim. Yukarıdaki esas fotoğrafımızdan, 1 piksel ebatında, birer adet yatay ve dikey satırları alarak yandaki fotoğrafta gösterdik.

 

Tek bir yatay satırda 200 adet, tek bir dikey satırda ise 127 adet pikseller olduğunu görüyoruz. Yani tek bir yatay satır 200 adet noktacıktan, tek bir dikey satır 127 adet noktacıktan oluşuyor. Tek bir yatay ve yine tek bir dikey satırdaki noktacık adetinin çarpımı da dijital fotoğrafı oluşturan toplam noktacık sayısını veriyor.

 

Piksellerin sayısı; yatay olarak 200, dikey olarak 127 adet. Toplam; 200 x 127 = 25.400 Bu dijital fotoğrafı oluşturan piksellerin toplam adedi 25.400 adettir.

 

Bu bilgiler ışığında piksellerin boyutunu da bulabiliriz.

 

Fotoğrafın yüksekliği 4,48 cm ve 127 piksel. 4,48 cm = 44,8 mm. 44,8 mm/127 piksel = 0,35 mm. Yaklaşık olarak bu dijital fotoğraftaki piksellerin boyutu 0,35 mm'dir. Fotoğrafın genişliğinden hesaplarsak ta aynı sonucu buluruz. Çünkü pikseller karedir ve her kenarı aynı uzunluktadır.

 

Fotoğrafın genişliği 7,06 cm = 70,6 mm. 70,6 mm/200 piksel = 0,35 mm.

 

Sonraki sayfada aynı dijital fotoğrafın farklı boyutunu inceleyelim ve piksellerin ne olduğuna bakalım.

 

sol oksag ok

Copyright © 2013 | Site Gezgini.Com