logo

Piksel Nedir?

Önceki sayfalarda piksellerin belirli bir boyutu yoktur demiştik. Bu sayfamızda bunun nasıl olduğunu daha iyi anlayacağız.

Siyah kareler 1 pikseli göstermektedir.

 

piksellerBu fotoğrafın boyutu 3,53 cm. Yüksekliği de, genişliği de aynı. Fotoğrafımız 3,53 cm x 3,53 cm = 12,46 cm². Piksellerin sayısı, dikey olarak ta, yatay olarak ta 10. Toplam olarak 10 x 10 = 100 piksel. Fotoğrafımız toplamda 100 pikselden oluşuyor.

 

Cm² başına düşen piksellerin adedi= 100 piksel / 12,46 cm² = 8,02 piksel.

 

Piksellerin boyutu: 3,53 cm = 35,3 mm. 35,3 mm / 10 piksel = 3,53 mm. Bu fotoğrafta 1 pikselin boyutu 3,53 mm'dir.

(Pikseller karedir ve buradaki 3,53 mm olan boyut tüm kenarları için geçerlidir.)

 

pikseller-1Bu fotoğrafın boyutu da 3,53 cm. Yüksekliği ve genişliği de aynı. Alanı da 12,46 cm²'dir. Bu fotoğrafta piksellerin sayısı arttırılmış ve dikey olarak ta 15, yatay olarak ta 15 yapılmıştır. Toplam olarak 15 x 15 = 225 piksel. Fotoğraf toplamda 225 pikselden oluşuyor.

 

Cm² başına düşen piksellerin adedi= 225 piksel / 12,46 cm² = 18,05 piksel.

 

Piksellerin boyutu: 3,53 cm = 35,3 mm. 35,3 mm / 15 piksel = 2,35 mm. Bu fotoğrafta 1 pikselin boyutu 2,35 mm'dir. Piksellerin boyutu azalmış.

 

pikseller-2Bu fotoğrafın da yüksekliği ve genişliği aynı olduğu için, alanı = 12,46 cm²'dir. Piksellerin sayısı yine arttırılmış ve dikey olarak 20, yatay olarak ta 20 yapılmıştır. Toplam olarak 20 x 20 = 400 piksel. Fotoğraf toplamda 400 pikselden oluşuyor.

 

Cm² başına düşen piksellerin adedi = 400 piksel / 12,46 cm² = 32,10 piksel.

 

Piksellerin boyutu: 3,53 cm = 35,3 mm. 35,3 mm / 20 piksel = 1,76 mm'dir. Piksellerin boyutu yine azalmış.

 

Görüldüğü gibi cm² başına düşen piksellerin adedi arttıkça, fotoğrafın netliği de artıyor ve aynı zamanda piksellerin boyutları da küçülüyor.

 

Bu bilgiler ışığında, şunu net olarak söyleyebiliriz. Piksellerin sayısı arttıkça, fotoğrafın netliği artar. Piksellerin sayısı arttıkça, piksel boyutları küçülür. Piksellerin boyutları küçüldükçe de fotoğrafın netliği artar.

 

Sonraki sayfada aynı fotoğraf üzerinde piksellerle oynamaya devam edelim.

 

sol oksag ok

Copyright © 2013 | Site Gezgini.Com